KURUMSAL » HAKKIMIZDA

Sivas İnşaat Müteahhitler Derneği, SİMDER 2011 yılında sektöründe problemler ve sıkıntılar yaşayan inşaattçılar ve müteahhitler tarafından bu sorunlara çözüm bulmak ve sektördeki diğer meslektaşlarıyla dayanışma halinde olarak onlara yardımcı olabilmek maksadıyla kurulmuştur. Sektörle ilgili konularda gerek üyelerinin gerekse kamuoyunun bilinç ve bilgi düzeyini yükseltmek maksadıyla dünden bugüne çeşitli çalışmalar içerisinde olan derneğimiz toplum, çevre ve yaşam alanları arasındaki ilişkiyi saygılı bir biçimde gelişmesini gerçekleştirmeyi amaçları arasında görmektedir. X